Telefon   +48 793 759 393

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które zaliczane są do aktywów trwałych i nadają się do gospodarczego wykorzystania. Co do nich zaliczamy?

Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne mogą przyjmować różne formy, które różnią się swoją specyfiką czy przewidzianym w przepisach sposobem zarządzania nimi. Do praw majątkowych, które mogą być przyjęte jako WNiP, zalicza się:

  • licencje, koncesje –  prawa do korzystania z określonego dobra lub usługi na podstawie umowy lub decyzji administracyjnej, np. licencja na oprogramowanie komputerowe lub koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej;
  • autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne – prawa do korzystania z utworów chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, takich jak książki, filmy, muzyka, zdjęcia, zakup prawa do wykorzystania utworu muzycznego w reklamie;
  • know-how – prawa do wykorzystania wiedzy technicznej, handlowej, organizacyjnej lub innej, która jest tajna, istotna i udokumentowana, np. zakup prawa do stosowania receptury lub metody produkcji;
  • patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe – prawa do wyłącznego korzystania z wynalazków, oznaczeń produktów lub usług lub formy użytkowej produktu, np. zakup prawa do produkcji leku opartego na opatentowanej substancji czynnej lub do używania znaku towarowego znanej marki;
  • koszty prac rozwojowych – koszty poniesione na opracowanie nowych produktów lub technologii, które mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej, np. zakup prawa do korzystania z wyników badań naukowych lub innowacyjnych rozwiązań;
  • wartość firmy – to różnica między ceną nabycia a wartością godziwą firmy lub jej części. Przykładem może być zakup firmy za cenę wyższą niż wartość jej aktywów netto.

Wartości niematerialne i prawne to ważny element majątku jednostki, który może mieć wpływ na jej wynik finansowy i sytuację podatkową. Dlatego warto zadbać o prawidłową wycenę, amortyzację, ewidencję i księgowanie WNiP. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skorzystaj z usług rachunkowych dla firm w Gliwicach oferowanych przez JBD Accounting. Jesteśmy biurem rachunkowości zarządczej, które świadczy kompleksowe usługi księgowe, podatkowe, kadrowe i doradcze. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.