Telefon   +48 793 759 393

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księga przychodów i rozchodów oraz inne narzędzia ewidencji księgowej

dane na tablecieOferujemy pomoc przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów będącej podstawą ustalenia podstawy opodatkowania części przedsiębiorstw wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Świadczymy usługi dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek partnerskich, cywilnych i jawnych zobligowanych do ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS i zestawień KPiR,
 • obliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzeniem rejestrów VAT,
 • rozliczeniem PIT i wysyłką zeznań podatkowych do urzędów,
 • ewidencjonowaniem operacji gospodarczych.

Na prośbę Klienta również przechowujemy księgi przychodów i rozchodów oraz wymagane dowody księgowe.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych będące metodą prowadzenia księgowości, na którą może zdecydować się dowolna firma. Jednak dla niektórych podmiotów gospodarczych forma ta jest obowiązkowa. Narzuca ją ustawa o rachunkowości, zgodnie z którą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają między innymi:

 • spółki: jawne i z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, handlowe, cywilne, partnerskie, aukcyjne;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osoby fizyczne (jeśli ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro);
 • jednostki organizacyjne;
 • gminy, powiaty i województwa.

 

Co składa się na księgę rachunkową?

Księgi rachunkowe w chronologicznym zestawieniu wykazują obroty oraz saldo generowane przez działalność, a także jej aktywa i pasywa. Na księgi rachunkowe składają się:

 • dziennik z danymi o dokonywanych operacjach gospodarczych;
 • księga główna, w której zapisuje się wszystkie operacje gospodarcze z zastosowaniem metody podwójnego zapisu;
 • księga pomocnicza służąca uzupełnieniu zapisów zawartych w księdze głównej;
 • zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych umożliwia prawidłowe dokonywanie rozliczeń i sporządzanie sprawozdań będących obrazem działalności finansowej firmy. Z tego powodu wielu przedsiębiorców postanawia powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych specjalistom w dziedzinie rachunkowości, takim jak pracownicy JBD Accounting. Oferowane przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują następujące czynności:

 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat i rachunków przepływów pieniężnych;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz zakupów i sprzedaży;
 • opracowywanie zakładowego planu kont;
 • ewidencja wszelkiego rodzaju operacji gospodarczych.

Prowadzenie ewidencji

Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji: zakupów i sprzedaży, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, a także naliczaniem amortyzacji. Rejestrujemy wynagrodzenia pracowników, wydatki związane z bieżącą działalnością oraz różnego rodzaju przychody firmy. Przekazanie obowiązków prowadzenia ewidencji profesjonalnej firmie umożliwia skupienie się na celach biznesowych i komfortowe zarządzanie przedsiębiorstwem bez konieczności zajmowania się kwestiami księgowymi – zapraszamy do kontaktu wszystkich Państwa, którzy chcą powierzyć je naszemu zespołowi dokładnych i doświadczonych księgowych.